Copyright 2022 - Custom text here

 Regionalna Liga Piłki Nożnej "6"- KASZUBY


REGULAMIN


Postanowienia ogólne
Rozgrywki ligowe prowadzone są na podstawie:
przepisów gry w piłkę nożną,
niniejszego regulaminu
Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania niniejszego regulaminu, a wszelkie tłumaczenie się brakiem nieznajomości przepisów w nim zawartych nie będzie uwzględniane.

 

I - Cel imprezy
Popularyzacja sportu, w szczególności piłki nożnej oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców województwa Pomorskiego.
Promocja Zdrowia.
Promocja piękna przyrody i architektury województwa Pomorskiego.

 

II - Organizator
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Kierownik Ligi – Arkadiusz Paździora
tel. 698 870 575
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współorganizatorzy
Gminy Województwa Pomorskiego
Powiaty Województwa Pomorskiego
Kaszubski Ośrodek Piłkarski
Stowarzyszenia
Instytucje Sportowe, Kulturalne, Turystyczne
Organizacje Społeczne

 

III - Terminy i miejsca
Liga rozgrywać się będzie na różnych obiektach sportowych znajdujących się na terenie powiatów: gdańskiego, kartuskiego
Regionalna Liga Piłki Nożnej „6” składa się z 5 turniejów:

 

IV - Sposób przeprowadzenia

Wszystkie zgłoszone drużyny będą rozlosowane do grup eliminacyjnych( w kolejnych turniejach czołowe drużyny punktacji generalnej zostają rozstawione) .
Liga przeprowadzona będzie w 4 kategoriach wiekowych z możliwością wydzielenia danego rocznika ze względu na dużą ilość drużyn:

rocz. 2005-06
rocz. 2007-08
rocz. 2009-10
rocz. 2011-12


Turniej prowadzony jest według grafiku.
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn turniej rozgrywany będzie na kilku boiskach oraz w przeciągu kilku dni ( mecze danej kategorii wiekowej rozgrywane będą w jednym „bloku” zakończonym rozdaniem nagród).
Czas trwania meczu zależny od ilości drużyn.

Za wygrane zawody przyznaje się trzy punkty, za remis jeden punkt, za przegrane zero punktów.
Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Przy równej ilości zdobytych punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, korzystniejsza różnica bramek, trzy rzuty karne.
Drużyny biorące udział w lidze mają prawo do dowolnej ilości zmian zawodników przez cały okres trwania meczu, jednakże wymiana musi odbywać się przy linii środkowej boiska.

 

V - Boisko
2.Wymiary orientacyjne boiska typu „Orlik”, bramki 2mx5m, wymiary boiska 60mx30m, pole karne 20mx10m, rzut karny 8m.
Wymiary orientacyjne boiska typu „PR”, bramki 2mx3m, wymiary boiska 50mx25m, pole karne 15mx7m, rzut karny 7m.

 

VI – Zawodnicy
W rozgrywkach biorą udział zawodnicy zgłoszeni na podstawie druku zgłoszeniowego we wskazanym terminie i zatwierdzeni przez Organizatora.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości i okazanie go na żądanie Organizatora lub Sędziego.
Drużyny występują w jednolitych strojach sportowych.
W przypadku, gdy zawodnicy obu drużyn rozgrywających mecz mają stroje o podobnych kolorach, drużyna gospodarzy zobowiązana jest do zmiany strojów.

 

Drużyna z przyczyn której rozpoczęcie meczu zostanie opóźnione o 15 min. Zostaje ukarana walkowerem 0-3.
Zawodnicy, którzy na obiekcie na którym rozgrywać się będą mecze dopuszczą się:
- ordynarnego zachowania w stosunku do Organizatorów, Sędziów, Uczestników rozgrywek,
- prowokowania bójek oraz w nich uczestniczenia,
- spożywania alkoholu,
będą skreśleni ze zgłoszenia uprawniającego do gry.

 

Zawodnik w ciągu Turnieju może reprezentować tylko jedno Stowarzyszenie, Koło Sportowe, Firmę itd..
- Zawodnicy, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, winni mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- Zawodnicy winni poddać się badaniom określających ich zdolność do uprawiania sportu.
- Za wykroczenia i przewinienia zawodników na boisku stosuje się następujące kary: 2min., 5 min., wykluczenie z gry. Konsekwencją wykluczenia z gry (czerwona kartka) jest pauza w następnym kolejnym meczu. W uzasadnionych wypadkach kara może być wyższa.

 

Organizator dopuszcza udział dziewcząt w turnieju. W każdej z kategorii mogą występować dziewczyny o dwa lata starsze niż chłopcy. (np.: dziewczyna urodzona w roku 2002 może występować w roczniku 2004).Każda drużyna musi mieć co najmniej jednego pełnoletniego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorom, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik).

 

Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich lub listę potwierdzona przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną lub pisemną zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych, uprawniającą do uczestnictwa w zawodach sportowych oraz aktualnego ubezpieczenia.
Ponadto zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych.
Podpisane dokumenty powinien posiadać Trener/Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Opiekun drużyny.

 

VII – Sędzia
Sędziów zabezpiecza Organizator Ligi
O możliwości rozegrania zawodów decyduje tylko sędzia , zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. Decyzje sędziego są nieodwołalne.

 

VIII – zasady rozgrywek
Skład drużyn i zmiany:
Drużyny mają nieograniczoną możliwość wymiany zawodników spośród wpisanych do protokołu z możliwością, ich powrotu do gry.
Wszelkie zmiany tylko w przerwie gry.

 

Napomnienia i protesty:
O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Ligi.
W przypadku spraw spornych drużyna ma prawo do 10-ciu minut po zakończeniu meczu wnieść protest, który po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, zostanie rozstrzygnięty w ciągu 20 min od złożenia protestu. Gdy protest zostanie odrzucony, kaucja przepada na rzecz Organizatora Ligi.

Zasady punktacji:
Do klasyfikacji generalnej wlicza się punkty z 5 najwyżej punktowanych turniejów danej drużyny.
1 miejsce – 20 punktów
2 miejsce – 15 punktów
3 miejsce – 12 punktów
4 miejsce – 10 punktów
5 miejsce – 9 punktów
6 miejsce – 8 punktów
7 miejsce - 7 punktów
8 miejsce - 6 punktów
pozostałe - 3 punkty
Punktację generalną wygrywa drużyna, które zgromadzi najwięcej punktów.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje liczba wyższych miejsc zajętych w poszczególnych konkurencjach.

 

IX - Nagrody
nagrody w turnieju:
dla najlepszych sześciu zespołów w danym turnieju przewidziane są puchary
dla najlepszych sześciu zespołów w danym turnieju przewidziane są medale ( 10 zawodników + opiekun )
każdy zespół otrzymuje pamiątkowy dyplom
wyróżniający się zawodnik z każdego zespołu otrzyma pamiątkowy upominek
król strzelców otrzyma pamiątkową statuetkę.

 

X - Uwagi końcowe
Organizator ubezpiecza turniej od OC , nie zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu NW.
Każdy zespół powinien mieć maksymalnie 10 zawodników (nagrody przewidziane są dla 10 zawodników)

 

Składka turniejowa wynosi: 150 zł z uwzględnieniem:
- Gospodarze danego turnieju - 80 zł

Składkę należy wpłacić do czasu losowania na konto:
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie
83-330 Żukowo, Gdyńska 1
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

Organizator prosi Uczestników i Gości o:
- sportową walkę fair play na boisku,
- kulturalne zachowanie na widowni,
- pozostawienie po sobie należytego porządku.

- na obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu

 

Każda drużyna oraz gospodarz turnieju są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.
- Organizator turnieju zapewnia wodę, herbatę, poczęstunek, kawę na każdym z turniejów.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada Organizator Ligi

 

 

f t g m